תחום חינוך

הסדנאות של מכון שליאר לפסיכולוגיה וייעוץ ארגוני, מיועדות לאנשים ששואפים ללמוד ואוהבים קולנוע.

מכון שליאר לפסיכולוגיה וייעוץ ארגוני מומחה בפיתוח והנחיה של סדנאות ממוקדות נושא   (T.C.I.) בשילוב קולנוע עלילתי. המכון עוסק ופועל מזה 20 שנה בשדה החינוך ומפתח באופן מתמיד תהליכים ותכניות התערבות יישומיות בתחום. קשת הנושאים שצוות המכון מתמחה בהם כולל את תחומי הפסיכולוגיה החינוכית וההתפתחותית, הייעוץ הארגוני והעבודה המערכתית במערכות החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית ובממשקים שלהן עם הגורמים השונים כגון: הורים, רשות מקומית וקהילה.
החוויה הקולנועית מסייעת לעסוק באתגרי החינוך, לבחון עמדות ותפיסות, ולרכוש כלים ומיומנויות, בתהליך למידה משמעותי וחוויתי. הפעילות מתקיימת במתכונת של סדנאות והרצאות ובתהליכי למידה והשתלמות, התערבויות שונות, פיתוח מקצועי ופיתוח צוות.

הבסיס התיאורטי של פעילות המכון מבוסס על מעגל הלמידה של דיוויד קולב: "לחוות - ללמוד - להמשיג - ליישם", המניח שלמידה משמעותית היא תוצאה של חוויה. החוויה מסייעת ביישום אפקטיבי של התכנים וגיבוש ההבנות ומגבירה את הסיכויים ליצירה והובלה של שינוי תודעה, שינוי תפיסה ושינוי התנהגות.

למכון זכויות יוצרים על שני מודלים מקצועיים: הראשון, "הכלה והובלה", כלי יישומי למנהלים בהתמודדות עם תהליכים של ניהול שינוי ומצבים של לחץ ומשבר. והשני, "התחקיר האמפטי המעצים", כלי יישומי למנהלים ליצירת דיאלוג מצמיח והעצמה של כפיפים.

נושאים מרכזיים:מנהיגות חינוכית -

השפעה אפקטיבית וקשר משמעותי - תיאוריה וכלים יישומיים
  
תקשורת בין אישית ודיאלוג -

רכישות מודלים ומושגים מרכזיים וכלים יישומיים לתקשורת בין אישית ודיאלוג
  
התמודדות, הורות ומשפחה -

עוצמות ואתגרים בחיי המשפחה
  
התנהגות סיכונית בקרב מתבגרים -

תיאוריה, מיומנויות וכלים יישומיים להבנה ומניעת התנהגות סיכונית בקרב מתבגרים