תוכניות ייחודיות

הבסיס התיאורטי של פעילות המכון מבוסס על מעגל הלמידה של דיוויד קולב: "לחוות - ללמוד - להמשיג - ליישם", המניח שלמידה משמעותית היא תוצאה של חוויה. החוויה מסייעת ביישום אפקטיבי של התכנים וגיבוש ההבנות ומגבירה את הסיכויים ליצירה והובלה של שינוי תודעה, שינוי תפיסה ושינוי התנהגות.

למכון זכויות יוצרים על שני מודלים מקצועיים: הראשון, "הכלה והובלה", כלי יישומי למנהלים בהתמודדות עם תהליכים של ניהול שינוי ומצבים של לחץ ומשבר. והשני, "התחקיר האמפטי", כלי יישומי למנהלים ליצירת דיאלוג מצמיח והעצמה של כפיפים.הקולנוע ככלי חינוכי - טיפולי -

כיצד להשתמש במתודה הקולנועית ככלי חינוכי - טיפולי - תוכנית למתחילים
  
סינמניעה -

סדרת מפגשים למניעת התנהגות סיכונית, סמים ואלכוהול, בשילוב קולנוע
  
התבגרות בטוחה ומאובטחת -

תוכנית אינטגרטיבית רב מימדית - מתבגרים, הורים וקהילה באתגר צליחת גיל ההתבגרות בהצלחה ולמניעת התנהגות סיכונית ושימוש לרעה בסמים ואלכוהול
  
השתלמויות למורים ואנשי חינוך -

אתגרים בחינוך, העצמת הפרט, תהליכים ארגוניים, שותפות הורים ועוד. מפגשים לימי היערכות ולהשתלמויות לאורך השנה
  
אלכוהול - שלושה שבילים שלושה שרירים -

גישה אחרת למניעת השימוש לרעה באלכוהול בקרב בני נוער