תחום ארגוני

הסדנאות של מכון שליאר לפסיכולוגיה וייעוץ ארגוני, מיועדות לאנשים ששואפים ללמוד ואוהבים קולנוע.

מכון שליאר לפסיכולוגיה וייעוץ ארגוני מומחה בפיתוח והנחיה של סדנאות ממוקדות נושא    (T.C.I) בשילוב קולנוע עלילתי. בסל המוצרים של המכון סדנאות בתחומי הליבה של הניהול, עבור מנהלים בדרג א' ובדרג ביניים.
סדנאות המכון מרכיבות תוכנית פיתוח מנהלים עשירה וייחודית, משולבות בתוכניות פיתוח מנהלים הפועלות בארגון ובתוכניות ייחודיות המכוונות להעצמה ופיתוח של המנהלים במפגשים חד פעמיים. החוויה הקולנועית מסייעת לעסוק באתגרים הניהוליים, לבחון עמדות ותפיסות ניהוליות, ולרכוש כלים ומיומנויות, בתהליך למידה משמעותי וחוויתי.

חלק מהנושאים מועברים במסגרת הרצאות לקהלים גדולים של מנהלים (עד 80 משתתפים) בפתיחה של תהליכים ארגוניים רחבי היקף ומתמשכים, ובימי עיון.

הבסיס התיאורטי של פעילות המכון מבוסס על מעגל הלמידה של דיוויד קולב: "לחוות - ללמוד - להמשיג - ליישם", המניח שלמידה משמעותית היא תוצאה של חוויה. החוויה מסייעת ביישום אפקטיבי של התכנים וגיבוש ההבנות ומגבירה את הסיכויים ליצירה והובלה של שינוי תודעה, שינוי תפיסה ושינוי התנהגות.

למכון זכויות יוצרים על שני מודלים מקצועיים: הראשון, "הכלה והובלה", כלי יישומי למנהלים בהתמודדות עם תהליכים של ניהול שינוי ומצבים של לחץ ומשבר. והשני, "התחקיר האמפטי המעצים", כלי יישומי למנהלים ליצירת דיאלוג מצמיח והעצמה של כפיפים.

נושאים מרכזיים:
מנהיגות בניהול -

רכישת מודלים ומושגים מרכזיים וכלים יישומיים למנהיגות בניהול
  
ניהול הפרט והנעת עובדים -

כלים להנעה ופיתוח של עובדים וצוות מקצועי - תיאוריה, מיומנויות וכלים ניהוליים
  
בניית צוותים ועבודת צוות -

רכישת מודלים ומושגים מרכזיים וכלים יישומיים לבניית צוותים ועבודת צוות
  
שירות לקוחות -

פיתוח וחיזוק תרבות השירות בארגון
  
ניהול שינוי -

תיאוריה וכלים יישומיים בניהול שינוי
  
חזון, ערכים ותרבות ארגונית -

בחינת הידע, התחושות וההתנהגות של הארגון הנובעים מתוך הערכים והתרבות הארגונית והשפעתם על התפוקות
  
עבודה ומשפחה -

סדנא חדשה פרי פיתוח של צוות המכון. מבוססת על מודלים בניהול מבית הספר לעסקים של אוניברסיטת Wharton